Főoldal

Az ÖKOGENERÁCIÓ Környezetvédelmi és Nevelési Nonprofit Kft., mint Mogyorósbánya közművelődési intézménye, „FILMMŰVESSÉG” című programja 8-14 éves gyermek számára kínál kompetenciafejlesztő új tanulási formát két kreatív területen. Közvetlenül a szervezet által együttműködő iskolák rekrutált fiataljai kapnak szemléletformáló, innovatív, tanórán kívüli képzést, foglalkozássorozatot. E foglalkozások gerincét a Mogyorósbányán tartott pályaválasztási és fejlesztő Találkozók alkotják. A programok kiscsoportos módszerekkel kerülnek lebonyolításra, a gyermekeket bevonó, játszva tanító formában. Átfogó célunk a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetése, az új tanulási formák alkalmazására, a művészeti nevelés elősegítésére a gyermek korosztály számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0005 Filmművesség, új tanulási formák szolgálatában!

 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában