Ötödik Találkozónkat szerveztük meg 2013. október 5-én

 

Helye: Mogyorósbánya
Ideje: 2013. 10. 05.  Délelőtt 9-12; 2013.10.05. Délután 13-16

Ötödik találkozónkat 2013. októberben tartottuk Mogyorósbányán, a helyi művelődési házban. Kézműves foglalkozásaink elején egy interaktív prezentáció segítségével ismerkedhettek a látogatók a kézművesség különböző formáival. Ezúttal az anyagfestést mutattuk be, azok számára is új ismereteket közvetítve, akik korábbi rendezvényeinken is részt vettek. Képek, videók és ismeretterjesztő anyagok segítségével prezentáltuk, hogyan és miért érdemes foglalkozni a kézművesség eme válfajával. Filmműves foglalkozásainkat egy filmvetítéssel kezdtük, ahol levetítettünk egy ismertető filmet, hogy kedvet csináljon a témanaphoz és a filmek felfedezéséhez. Ezt követően Ötvös Edina szakmai megvalósító előadását hallgattuk meg, aki ezúttal emberek és érzelmek filmezéséről, portrék készítéséről beszélt. A program célja volt az is, hogy a helyi adottságoknak megfelelő kézművesség, filmművesség, mint kreatív területhez kapcsolódó továbbtanulási, pályaválasztási lehetőséget feltárjuk.

Kézműves tábort tartottunk Balatonszárszón – 2013.08.05-11.

A kézműves tábor célja az volt, hogy a résztvevő gyermekek megismerkedjenek a különféle népi mesterségekkel, a régi játékok elkészítésének módjával, a különböző alapanyagok megmunkálásának lehetőségeivel – ahogy az is, hogy közvetítse azt a rendet, amely elődeink idejében még jelen volt a szokásainkban, meséinkben, dalainkban, tárgyainkban. A 7 napos program során a gyerekek délelőtti és délutáni blokkokban vettek részt elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A gyermekek ebben a táborban megismerhették  a festészet, agyagozás, papírmerítés technikáit.

Második filmműves táborunkat rendeztük meg Balatonszárszón – 2013. 07. 15-21.

A filmezés fontossága abban rejlik, hogy segítséget nyújt a gyermekeknek abban, hogy megértsék és saját gondolataik kifejezésére tudják használni ezen vizuális kommunikációs módot. A filmkészítés alapjainak elsajátításán túlmenően megtanulják a diákok a rendszerszerű gondolkodást, a közérthető, pontos fogalmazás szabályait és gyakorolják az interjúkészítés során a szereplést. A 7 napos tábor szakmai programja délelőtti és délutáni képzési blokkokkal és délutáni emlékeztető órákkal, gyakorlatokkal tervez, illetve helyet kapnak a csoportos, téma releváns foglalkozások, szabadidős aktivitások.

A film napjaink egyik legnépszerűbb információs, ismeretterjesztő, szórakoztatási és művészeti célú technikai eszköze, melyet dokumentarista szándékkal is használnak. A táborban tanuló diákok a saját környezetük, szűkebb értelemben vett „hazájuk” bemutatását tanulták meg először elméleti, majd gyakorlati formában. A dokumentumfilm széles kategóriája azon filmeknek, amelynek célja a valóság “dokumentálása”. Ez lehet vizuális ábrázolás szavak, cselekményes történet nélkül; de leggyakrabban valós eseményekről és emberekről szól, tényeken alapul. Sok esztéta szerint az igazi dokumentumfilmnek tartalmaznia kell a szociális értékeket, azzal a céllal, hogy a társadalmi és gazdasági körülményeken javítani lehessen. A diákok így elsajátíthatták a filmkészítést és egyúttal a helyi hagyományokkal, értékekkel is megismerkedhettek.

2013.06.03-09-ig Filmműves tábort tartottunk Balatonszárszón

A gyerekek a tábor első szakaszában (elméleti) tanultak a filmkészítés történetéről, művészeti áttekintést kaptak a magyar dokumentumfilm készítés legnagyobb alakjairól. Ennek átadására meghívott előadókat kértünk fel, akik az érdekes előadások mellett a gyakorlati eszközök használatát is bemutatták a diákoknak. Ebben a szakaszban sajátíthatták el a forgatókönyvírás, előkészítés, forgatás, utómunkálatok és forgalmazás legfontosabb kifejezéseit, eszköztárát.

A második szakasz a gyakorlati rész (kreatív szakasz). Itt a gyerekek csoportokat alakítottak ki, amelyek egy-egy projekt megvalósítását tűzték ki célul. A feladatok a következőket foglalták magukban: a filmszerű téma felkutatása, az ötlet fejlesztése, részletes kidolgozása, a forgatás megszervezése (vagyis kikkel, hol, mikor, hogyan készítenek interjút), a kapcsolatépítés gyakorlása az alanyokkal, a forgatás utómunkára alkalmas lebonyolítása. Az elkészült filmek bemutatására az utolsó napon ’Bemutatót’ szerveztünk, ahol a csoportok megtekinthették egymás munkáit.

Találkozó 2013. 02. 18.

Találkozó Kézművesség, filmművesség témakörben

Helye: Mogyorósbánya
Ideje: 2013. 02. 18.

 

Negyedik kézműves, filmműves találkozónkat 2013. februárjában tartottuk Mogyorósbányán, a helyi művelődési házban. Ide vártuk az érdeklődő diákokat, kísérőket és további érdeklődőket is. Kézműves foglalkozásaink elején egy interaktív prezentáció segítségével ismerkedhettek a látogatók a kézművesség különböző formáival. Ezúttal a papírdekorációk készítése került reflektorfénybe, azok számára is új ismereteket közvetítve, akik korábbi rendezvényeinken is részt vettek. Képek, videók és ismeretterjesztő anyagok segítségével mutattuk be, hogyan és miért érdemes foglalkozni a kézművesség eme válfajával.

Filmműves foglalkozásainkat egy filmvetítéssel kezdtük, ahol levetítettünk egy ismertető filmet, hogy kedvet csináljon a témanaphoz és a filmek felfedezéséhez.

Ezt követően Ötvös Edina szakmai megvalósító előadását hallgattuk meg, aki ezúttal a szabad terek filmezéséről, városképek készítéséről beszélt. A gyerekek korábban már kipróbálhatták kameráinkat, így most arra fókuszáltunk, hogy a különböző helyzetekben megfelelően tudják a megszerzett tudást hasznosítani.

 

Harmadik Kézműves és Filmműves találkozónk

Találkozó Kézművesség, filmművesség jegyében

Helye: Mogyorósbánya
Ideje: 2012.11. 10.
Résztvevők létszáma: 21 fő

Harmadik találkozónkra 2012. november elején került sor Mogyorósbányán. Programjainkat a művelődési házban, iskolában tartottuk, ahová szép számmal érkeztek érdeklődők, mind az iskola diákjainak, mind a város lakóinak köréből. Kézműves foglalkozásaink elején egy interaktív prezentáció segítségével ismerkedhettek a látogatók a kézművesség különböző formáival. Ezúttal próbáltunk eddig még be nem mutatott technikákat ismertetni, hogy azok is új információkhoz jussanak, akik már esetleg korábbi rendezvényeinken is részt vettek. A program következő részében Szabó Albert tartott előadást, melyben kitért a fiatalok és a népi művészetek kapcsolatára régen és most. Beszélt az egyetemes és a hazai hagyományokról és kísérletezésekről a kézművesség területén.

Filmműves foglalkozásainkat egy filmvetítéssel kezdtük, ahol levetítettünk egy animációs filmet, hogy kedvet csináljon a gyerekeknek a témanaphoz és a filmek felfedezéséhez.

Ezt követően Ötvös Edina szakmai megvalósító előadását hallgattuk meg, aki ezúttal a kamera előtti kommunikációról, a nagy hallgatóság előtti beszédekről, az iskolai szavalásokról, azok nehézségeiről, megoldásairól beszélt. Mindezek mellett kitért a filmművességhez kapcsolódó pályaválasztási lehetőségekre is, és a pályaorientáció fontosságára.

TALÁLKOZÓ A KÉZMŰVESSÉG JEGYÉBEN!

2012. október 6-án egy napos Találkozót tartunk Mogyorósbányán az iskola együttműködésével.

A találkozó témája a Kézművesség lesz.

A találkozó célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelő kézművesség, mint kreatív területhez kapcsolódó továbbtanulási, pályaválasztási lehetőséget, a kézművesség szépségét és hasznosságát feltárjuk és „emészthető” módon megismertessük a térségben élő lakosokkal.

A Találkozóra a KAPCSOLAT fülön küldött üzenettel jelentkezhetsz!

Kézműves Találkozó – 2012. szeptember 13.

 

Helye: Mogyorósbánya
Ideje: 2012.09.13.
Résztvevők létszáma: 46 fő

Az első találkozónkat Mogyorósbányán tartottuk.  A programnap 4 elemből állt, melyek délelőtt és délután is egy-egy alkalommal kerültek lebonyolításra. A program elsődleges célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelő kézművességet, mint kreatív területhez kapcsolódó továbbtanulási, pályaválasztási lehetőséget, a kézművesség szépségét és hasznosságát feltárjuk, és érthető módon megismertessük a térségben élő lakosokkal.

ALKOSSUNK EGYÜTT! – KÉZMŰVES TÁBOR 2012. 08. 20-26. Pálköve

Nagy sikerrel, számos szép produktummal, kreativitást támogató közegben zajlott az a kézművesség tábor, amelyet a Pálkövei Ifjúsági Táborban tartottak meg a szünidő végén a TÁMOP támogatása mellett.

Augusztus 20-tól 35 gyermek közel egy hétig élvezhette az alkotás folyamatát ebben a természethez közeli táborban, amelynek szellemiségét azok a tárgyak őrzik, amelyeket a gyerekek szakmai segítségnyújtás mellett maguk készítettek el, majd egy tábori kiállítás keretében mutattak meg a nagyérdeműnek – a szüleiknek.

Alkoss, hass, gyarapíts!

A kézműves táborok célja, hogy kompetencia alapú irányítás mellett, figyelembevéve az életkori sajátosságokat, olyan új élményanyagot szolgáltassanak a résztvevők részére, amelyekkel személyiségük és kreativitásuk még sokoldalúbbá fejleszthető.

Önmegvalósítás a fókuszban

A tömegkommunikáció mértéktelen elnyomó és uniformizáló hatalma mellett jogosan kiállt segítségért az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás nem más, mint a személyiség kiteljesítése, vagyis azzá válni, amire a legjobb képességeink és adottságaink lehetőséget adnak. Ahhoz viszont, hogy ennek tudatában legyünk, szükséges az alapos önismeret, amit egy komoly útkeresési fázis előz meg. Az ilyen típusú magunkba fordulásra idő, és stresszmentes környezet hiányában igen kevés lehetőségünk van, – felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Igenis, tudatosan kell keresnünk azokat a megoldásokat, amelyek megfelelő minőségű relaxációs, az önmagunkkal való foglalkozást középpontba helyező szabadidőt jelenthetnek számunkra. A szülők felelőssége, hogy gyermekeik ilyen irányú igényét felismerjék, és számukra biztosítsák a helyes fejlődéshez szükséges megoldásokat.

Dolgos mindennapok – teret kapott személyiségek

 

Többek között a fentiek mentén állt össze a kézművesség tábor is, amely hét napon keresztül maximálisan le tudta kötni a gyerekek figyelmét, és olyan élményanyaggal bocsájtotta őket útjukra, amely minden bizonnyal hosszú távon nyújt majd maradandó emlékeket.

Minden tábor életében az első, és legfontosabb feladat a tábori szabályok lefektetése és azok megismertetése: ez itt sem volt másként. Az első napon a vezetők bemutatták, hogy miről is szól majd az elkövetkezendő egy hét, milyen programok várnak a gyerekekre, milyen technikákat fognak megismerni, milyen tárgyak elkészítésére lesznek képesek. Miután sikerült felkelteni a gyerekek érdeklődését, a trénerek válaszoltak az érdeklődő kérdésekre, majd hangsúlyozták a tábor egyik mozgatórugóját: az önmegvalósítást. A hagyományos iskolai modell és szemlélet hajlamos az uniformizálásra, az individuum háttérbe szorítására. Szerencsésnek mondhatja magát az a 35 gyerek, aki részt vehetett a táborban és lehetősége volt belekóstolni abba a pozitív légkörbe, amelyet az alkotás folyamata hat át, és ami teret enged a saját gondolatok, érzelmek, viszonyulások kinyilatkoztatására, mások elé tárására, a vélemény felvállalására, és a különbözőségek elfogadására.

A napi rutin a közös reggeli tornával és a közös reggeli elfogyasztásával indult, majd megkezdődhettek a csoportos foglalkozások. Minden alkotó folyamat egy elméleti alapozással kezdődött, majd az elmélet gyakorlatba ültetésével folytatódott, amelyen keresztül a gyerekek eljuthattak magáig a produktumig. Különösen fontos egy ilyen helyzetben, hogy a csoportdinamika harmonikus legyen, a résztvevők egyike se érezze magát kívülállónak. A közös alkotás megtanítja a gyerekeknek a csapatban való gondolkozás és együttműködés képességét, a mások gondolatainak, véleményének elfogadását, azok integrálását a saját, vagy a csoport nézeteibe.

Egy városi, de lassan egy falusi gyermek hétköznapi estéje sem képzelhető el másként, csak úgy, hogy ül a televízió, vagy a számítógép előtt, és azok elidegenítő, antiszociális attitűdök elmélyítését célzó hatása alatt egyre mélyebbre zuhan az elzárkózás és az apátia süllyesztőjében. Ezzel szemben igazán üdítő egy tábori este, ahol a fentiek helyett játékos foglalkozásokkal, folktivitykkel, népmesék, népi történetek mesélésével, népi játékok bemutatásával és kipróbálásával telik az este, a lehetőségekhez mérten a tiszta levegőn, a szabad ég alatt.

Régi hagyományok újratöltve

Az első kreatív foglalkozás a sárkányeregetés volt, egészen pontosan a sárkány elkészítése pálcikákból, a papír kimérése és felragasztása, majd maga a röptetés, a tábor területén található focipályán. Ez a szabadidős elfoglaltság a tábor alatt többször is visszatért, rendszeres esti programmá vált.

A harmadik napon került sok a tűzzománc technika megismerésére, amely Siklósi Eszter tűzzománcékszer készítő segítségével valósulhatott meg. Eszter, miután elmesélte a gyerekeknek a tűzzománckészítés történetét, megmutatta a tűzzománcékszer készítés lépéseit. Ezután a gyerekeken volt a sor, mindenki két darab tűzzománcékszert készíthetett el. A körmönfonás is egy hagyományos, népi ékszerkészítési eljárás, amit szintén megtanulhattak a résztvevők, s ezáltal újabb, saját maguk által készített ékszerekkel gazdagodhattak.

A technika órák egyik nagy kedvence a gyurmázás, amit a táborban az agyagozás helyettesített – érthető módon szintén nagy sikerrel. A fakultatív formák elkészítése után a vezetők iránymutatása mellett elkészülhettek az agyagedények, majd később a korongozógép kipróbálása aratott osztatlant sikert.

A gyöngy, és a gyöngyből készült termékek manapság reneszánszukat élik, a divatnak is számottevő szereplői napjainkban is. A gyöngyékszerek mellett divatosak a gyönggyel díszített ingujjak, gallérok, vagy passzék. A szakmai vezető iránymutatása mellett a gyerekek megtanulták a gyöngyfűzés alapvető technikáit, majd nekiláthattak a nyakláncok, karkötők elkészítéséhez.

Az ötödik napon mindenki kapott egy pólót, amelyet a foglalkozás végére egyedivé varázsolhatott. A batikolás is egy folyton vissza-visszatérő trend, különösen közkedvelt látványossága és vidámsága miatt. Szerencsére a jó idő is kedvezett a batikolásnak, hiszen a pólók festése és csomózása után arra is szükség volt, hogy a pólók az új színeikkel és mintázatukkal megszáradhassanak.

A divat mellett a lakberendezés is helyet kapott a hét folyamán, hiszen préselt virágokból, és különböző alakzatokkal és mintákkal nyomott textilekből készítettek vászonképeket a gyerekek. A második esetében feladat volt az is, hogy a kép egy történetet meséljen el.

A hatodik napon a papíré volt a főszerep. A papírmerítés technikájának megtanulása révén szebbnél szebb képeslapokat, borítékokat, üdvözlőkártyákat készítettek a gyerekek, míg a papírmasé masszából – a gyurmához hasonlóan – különböző állatokat és figurákat.

Kevés olyan ember van, aki ne szeretné a meggyújtott gyertya hangulatát, ne örülne egy egyedi, kézzel készített színes, vagy mintás gyertyának. A táborban a gyerekek a gyertyakészítés elterjedtebb technikáját tanulhatták meg, a gyertyaöntést. Ehhez a tevékenységhez nagyban elkelt a felnőtt segítség, de az így elkészült produktumok igazán szemet gyönyörködtető darabok voltak.

Büszke családok

A tábort az a kiállítás zárta, ahol a gyerekek bemutathatták az elmúlt egy hét termését, amelyet egytől-egyig ők maguk készítettek. Büszkének lenni felemelő állapot, legyünk bár büszkék magunkra, vagy éppen gyermekünkre, hozzátartozónkra. Ritka pillanatok egyike, amikor olyannyira kézzelfogható a büszkeség pozitív atmoszférája, mint amilyen a tábori kiállítás alatt volt. Mosolytól és elégedettségtől piros gyermeki arcok, és a meghatódottságtól sokszor könnybe lábadt felnőtt szemek: úgy tűnt, az alkotás folyamata elérte célját.